Google Lighthouse

by | 25.06.2021 | Porady

Jakościowe strony = jakościowi użytkownicy

Podczas poruszania się po Twojej stronie internetowej, jej nadrzędnym celem jest przyciągnięcie uwagi odwiedzających oraz sprowokowanie zaangażowania. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników związanymi z atrakcyjnością witryn (nie tylko w warstwie tekstowej ale także  wizualnej) czy chociażby intuicyjnego nawigowania po niej, web deweloperzy stają przed coraz to nowszymi wyzwaniami związanymi z optymalizacją stron i zwiększaniem satysfakcji z ich użytkowania. W późniejszym etapie przekłada się to na wzrost konwersji i sprzedaży. Poprawa jakości doświadczenia użytkowników (eng. UX – User Experience) jest także jednym z celów Google, w tym celu udostępnił narzędzia pomagające w ulepszaniu stron w sieci.

Google Lighthouse

Jednym z takich narzędzi jest Google Lighthouse – to program, który służy do audytowania dowolnej strony internetowej. Za jego pomocą możliwa jest diagnostyka pod względem jej wyglądu, szybkości działania, dostępności oraz dobrych praktyk SEO. Ważną zaletą programu jest to, że oprócz rozpoznania problemów z którymi boryka się dana strona, sugeruje także w jaki sposób można je rozwiązać i poprawić niedociągnięcia. W obecnej formie, przygotowywany raport zawiera wykaz  błędów dotyczących jakości i wydajności analizowanych stron.

Poszczególne części raportu

Po uruchomieniu audytu, na stronie jest przeprowadzana seria testów w wyniku których otrzymujemy ocenę (od 0 do 100 pkt.) w następujących obszarach:

Performance – ocena ogólnej wydajności. Można w nim znaleźć informacje o czasie ładowania strony oraz jej poszczególnych elementów (page load). Za pomocą przedstawionych metryk dowiesz się czy Twoja strona renderuje się szybko i umożliwia użytkownikom szybką interakcję.

Accessibillity – ocena ogólnej dostępności. Można w nim znaleźć między innymi informacje o brakujących parametrów alt zdjęć i obiektów (tzw. tekst alternatywny) oraz wymaganym kontraście konkretnych elementów. Raport może pomóc w sprawieniu by Twoja witryna była uznawana za przystępną dla każdego.

Best Practices – ocena stosowania się do dobrych praktyk, czyli wytycznych podawanych przez Google. Można w nim znaleźć informacje o poziomie bezpieczeństwa strony oraz doświadczeniach użytkownika. Dzięki temu audytowi dowiesz się jak wypada ogólna kondycja kodu Twojej strony.

SEO – ocena podstawowych elementów w optymalizacji SEO. Można w nim znaleźć informacje o przyjazności dla wyszukiwarek oraz poprawności parametru meta description. Dzięki temu raportowi dowiesz się czy Twoja strona jest zoptymalizowana pod kątem rankingu wyników wyszukiwania.

PWA – czyli Progressive Web App. To aplikacje, które za pomocą jednej bazy kodu mogą być instalowane z dowolnego miejsca i urządzenia. Lighthouse pozwala na weryfikację w jakich obszarach strona musi zostać rozwinięta aby mogła być interpretowana przez urządzenia mobilne jako uproszczona aplikacja. W tej części raportu ocena nie jest wyrażona w punktach jak poprzednie parametry, lecz w postaci opisowej.

Przy kilkukrotnym wykonywaniu raportu nawet dla tej samej strony, możliwe są rozbieżności pomiędzy wynikami wydajności pracy strony. Jest to normalne. Fluktuacje są zależne od tego w jaki sposób będzie się ładować dana strona i z jaką prędkością. Może to być spowodowane także ładowaniem różnych reklam, skryptów, warunkami sieciowymi, czy aplikacjami zainstalowanymi na naszym komputerze takimi jak antywirusy.

Podsumowanie

Czy warto korzystać z tego narzędzia? Google Lighthouse jest bardzo pożytecznym źródłem wiedzy o Twojej witrynie. Pozwala na odnalezienie najbardziej istotnych elementów, których modyfikacja przełoży się bezpośrednio na komfort użytkowania Twojej witryny. Rozszerzenie chroni przed rozbiciem się o skały – stąd nazwa Lighthouse, czyli latarnia morska. Dzięki niemu w łatwy i szybki sposób możesz rozeznać się czy z Twoją stroną internetową jest wszystko w porządku i zaplanować dla niej  kierunki rozwoju na przyszłość.