Case Studies – Wdrożenie GA4 w systemie CMMS

by | 24.07.2023 | Case studies

Case Studies – Wdrożenie GA4 w systemie CMMS

Jak działa CMMS klienta?

Jest to system CMMS (Computerized Maintenance Management System), który pomaga przedsiębiorstwom w zarządzaniu ich sprzętem i infrastrukturą. Umożliwia śledzenie stanu sprzętu, planowanie konserwacji, zarządzanie zapasami części zamiennych i generowanie raportów. Jest dostępny w wersji internetowej i mobilnej, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Oto niektóre z korzyści płynących z korzystania z CMMS:

  • Poprawa wydajności: CMMS może pomóc przedsiębiorstwom w poprawie wydajności poprzez śledzenie stanu sprzętu, planowanie konserwacji i zarządzanie zapasami części zamiennych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć przestojów produkcyjnych i awarii sprzętu.
  • Obniżenie kosztów utrzymania: CMMS może pomóc przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów utrzymania poprzez śledzenie stanu sprzętu, planowanie konserwacji i zarządzanie zapasami części zamiennych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć niepotrzebnych wydatków na naprawy i wymianę sprzętu.
  • Zwiększona zgodność: CMMS może pomóc przedsiębiorstwom w zwiększeniu zgodności z przepisami i normami poprzez śledzenie stanu sprzętu, planowanie konserwacji i zarządzanie zapasami części zamiennych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć kar i sankcji finansowych.
  • Lepsza komunikacja: CMMS może pomóc przedsiębiorstwom w poprawie komunikacji między działami, takimi jak dział produkcji, dział utrzymania ruchu i dział finansów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami i unikać przestojów produkcyjnych.

Potrzeby klienta w zakresie analizy użytkowania CMMS:

Klient wyraził potrzebę analizowania, które kanały generowania ruchu na stronie internetowej przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży, a także jaki procent użytkowników, i z których konkretnych kanałów pozyskiwania, decyduje się na zakup produktu lub usługi po zakończeniu okresu próbnego.

To pozwala nie tylko na zrozumienie skuteczności różnych kanałów w kontekście konwersji na sprzedaż, ale również na zrozumienie zachowań i preferencji użytkowników, co może przyczynić się do optymalizacji strategii marketingowej i sprzedażowej.

Jakie mieliśmy wyzwania?

 

  • Dopasowanie wdrożenia do standardowych zdarzeń Ecommerce GA4 tak aby wykorzystać jak najwięcej raportów wbudowanych GA4

 

Zdołaliśmy zintegrować prawie wszystkie etapy w procesie zakupowym – z wyjątkiem zdarzeń “view_item” i “view_item_list”. To dlatego, że ze względu na specyfikę budowy aplikacji oraz systemu wyboru opcji, nie było możliwe utworzenie odrębnej strony dla każdego produktu, aby zarejestrować takie zdarzenia.

Jednakże, pomimo tego ograniczenia, udało nam się wprowadzić własne, dostosowane zdarzenia, które obrazują działania użytkownika podczas zakładania konta, logowania się oraz wyboru opcji produktu aż do momentu dokonania zakupu. Dzięki temu, mimo braku możliwości rejestrowania zdarzeń “view_item” i “view_item_list”, jesteśmy w stanie śledzić ścieżkę zakupową użytkowników za pomocą dostosowanego raportu dostępnego w GA4.

  • Nadanie pakietom usług cech produktów z wariantamiUdało nam się w pełni zrealizować cel, dzięki któremu każda wersja produktu jest rejestrowana jako osobny produkt w raporcie znajdującym się w sekcji “Generowanie przychodu” >> “Zakupy e-commerce”. To znaczy, że każdy wariant produktu jest traktowany jako odrębny element, co pozwala na dokładniejsze śledzenie jego wydajności.

 

Jednak nie jesteśmy w stanie rejestrować ilości wyświetleń poszczególnych produktów na poziomie produktu. To jest spowodowane tym samym ograniczeniem, które już wcześniej opisałem – ze względu na strukturę naszej aplikacji nie jesteśmy w stanie utworzyć odrębnej strony dla każdego produktu, aby zarejestrować takie zdarzenia.

 

 

  • Ustawienie śledzenia pomiędzy domenami.Google Analytics 4 (GA4) posiada zintegrowaną funkcjonalność, która umożliwia śledzenie aktywności użytkowników pomiędzy różnymi domenami. To jest niezwykle istotne narzędzie dla organizacji, które mają obecność online w różnych domenach, ponieważ pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zachowań użytkowników, niezależnie od domeny, którą odwiedzają.

 

Dzięki tej funkcjonalności, możliwe jest śledzenie wszystkich interakcji użytkownika – od momentu, w którym wchodzą na jedną ze stron, poprzez nawigację pomiędzy różnymi domenami, aż do momentu, gdy opuszczają naszą stronę. To daje nam kompletną perspektywę na ścieżkę zakupową i pozwala lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają ze strony.

Czy warto wdrażać Google Analytics 4 w aplikacji typu CCMS?

Wdrożenie Google Analytics 4 (GA4) do aplikacji typu CMMS (Computerized Maintenance Management System – Zinformatyzowany System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu) może mieć wiele korzyści, choć decyzja zależy od konkretnej sytuacji i potrzeb.

GA4 oferuje wiele funkcjonalności, które mogą przynieść wartość dla aplikacji CMMS. Na przykład, możliwość śledzenia interakcji użytkownika z aplikacją, pomaga zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z aplikacji i jakie funkcje są dla nich najważniejsze. Analiza tych danych może pomóc w poprawie UX i UI aplikacji.

Ponadto, funkcjonalność śledzenia między domenowego w GA4 może być szczególnie wartościowa, jeśli aplikacja CMMS jest używana w połączeniu z innymi stronami lub aplikacjami, dając możliwość lepszego zrozumienia, jak użytkownicy przechodzą między różnymi platformami.

A oto jak ocenił nas klient:

„Gorąco polecam agencję marketingową Online Partners. Wdrażali w naszej firmie Google Analytics 4 oraz Consent Mode. Agencja skrupulatnie przeprowadziła cały proces wdrożenia. Dzięki temu, jesteśmy teraz w stanie lepiej monitorować nasze działania marketingowe i zapewniać naszym użytkownikom odpowiednie zabezpieczenia prywatności. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z efektów współpracy z Online Partners i polecamy ich wszystkim, którzy poszukują profesjonalnej agencji marketingowej”